FORGOT YOUR DETAILS?

HEALTH HARMONY

(The devices of the inventor A. F. Panov for harmonizing space and protection from harmful energ influences)

The development of our civilization has lead to the rapid development of technical means. Power lines, modules emitting all sorts of electronic and radio signals, electro-magnetic emissions from household electrical appliances, TV sets, microwave ovens, electrical installations of all kinds, have increased in number hundreds and thousands of times. These are the so called “geopathogenic zones of artificial origin”, as well as the natural “geopathogenic one” which have an adverse effect on us.
The devices of the Russian inventor A. F. Panov neutralize over 90% of all energy effects mentioned above, and provide people with a reliable protection in our modern times. All these devices are patented and come with Russian and international quality certificates!

Да не забравяме и за така наречените „натурални геопатогенни зони“, които опасват цялата Земя като мрежа и оказват патологично влияние върху всички живи организми живеещи върху тях или в техният обсег. Животните имат силно интуитивно усещане и ги отбягват, но хората са загубили тези качества. Всички тези фактори имат мощен негативен ефект върху енергетиката на човека и другите живи организми, и вече е доказано техния принос за драстичното увеличение на стреса, хроничните, дегенеративните и други тежки заболявания.

Отдалечаването на човека от природата е главоломно и изглежда невъзвратимо, а с това и нашите натурални способности и качества дадени ни от твореца.

Умишлено не се споменава за вредното и пагубно влияние на всички подобни системи върху живите организми защото печалбите от “прогреса“ са огромни!

Основни симптоми говорещи за вредното влияние на отрицателните енергетични въздействия върху човека са:

 • Умора
 • Чувство за дизкомфорт
 • Сънливост и безсъница
 • Чести главоболия, мигрени
 • Страх
 • Депресия
 • Недоволство от живота, от себе си, от обкръжението
 • Чести боледувания и слабост
 • Спазми в долните крайници
 • Студени крайници
 • Повишена електропроводимост(удряне на ток при допис с предмети)
 • Хронични и тежки заболявания
 • Патологични изменеия на тъканите(тумори, рак...)

Руските учени от десетилетия работят и изследват тези явления и са създали десетки уникални устройства които неутрализират вредното влияние на тези енергийни фактори и хармонизират пространствата, като по този начин се подобряват условията за хората и другите живи същества.

Устройствата на един от най- изтъкнатите учени в света - знаменитият изобретател А.Ф Панов, са израз на най-добрите постижения в тази област.

Изделията от неговата запатентова серия „Дизайн- Хармония“, от дълги години се използват за защита и подобряване живота на космонавтите в космическото пространство, и нямат аналог по качество от други автори!

Най- утвърдените на руският пазар продукти, които сега предлагаме и в България са:

 • ДЕЛОВИ ПАРТНЬОР“-подобрява бизнес връзките и отношенията с хората, персонална защита в радиус от 3-4м.
 • КАРТИЧКИТЕ „БИПИРАМИДА СЕВЕР“, „БИПИРАМИДА ЮГ“- неутрализация на геопатогенните зони(ГПЗ) върху които се намираме (работно място, пътуване...),компютри, др. Радиус на въздействие – 3м.
 • ОГЪН НА СВЕЩ“- фотография/пластина която неутрализира всички вредни енергии в помещението (радиус- 3м) и го хармонизира, възстановява биополето.Отлична при Фън-Шуй.
 • ХАРМОНИЯ НА ЦВЕТА“ – картичка с двойно хармонизиращо въздействие за лично ползване.
 • ЕКОН“, „ЕКОФОН“- перфектна защита от вредните излъчвания на компютрите и мобилните телефони, радиус на действие 1,5 -2 м.
 • ПИРАМИДА „БИГ 100“-неутрализира ГПЗ, усилва биополето на живите организми, неутрализира всички отрицателни енергийни излъчвания в радиус на 30м.
 • СТРУКТУРИЗАТОР/АКТИВАТОР ЗА ВОДА „РОСИНКА“- Променя структурата на течностите/водата в „идеална“ за усвояване от клетките, прави водата „лековита‘
 • БИОКОРЕКТОР ЩИТ“- персонална защита за всеки човек от чужди отрицателни енергийни въздействия, увеличава биополето и подобрява общото състояние.
 • АВТОПЛАСТИНА“- подобрява работата, устойчивоста и състоянието на автомобила и хората в него, намалява до 30% разхода на гориво(много ефективен за употребявани автомобили).

Всички изделия от запатентованата серия оказват положително информационно-енергетическо въздействие върху живите организми и човека.Подобряват условията за живот, хармонизират пространствата, защитават от въздействията на вредни полета.

Описаните устройства нямат срок на годност и могат да се ползват цял живот.Тези които са за персонално ползване не трябва да се преотстъпват на други хора след като веднъж са ползвани.

Очаквайте и други уникални изобретения на А.Ф.Панов за защита на вашите любимци и за вашето здраве.

За проверка на наличността на артикулите и за повече информация свържете се с нас.

Александър Фьодорович Панов

snimkaАлександър Фьодорович Панов има две висши образования. От 2001 година той е приет в Международната Академия  на авторите и научните  изобретения  за многогодишният си принос в развитието на изобретателската дейност. Количеството на  запатентованите му изобретения вече е тридесет и се увеличава с всяка година. Това е равносметка на упорита и постоянна работа, която изисква обширни знания  и умения за нестандартно мислене, анализиране  и синтезиране  на  фактите, способност да създаваш нови параметри  във вече известните научни направления.

На основата на  тези изобретения  са разработени редица  изделия, насочени към хармонизацията на пространството, изравняване на енерго - полевите структури на  живите  организми  и човека, за защита на живите  организми и човека от вредният  спектър на  геопатогенните  и  електромагнитни  излъчвания.

TOP