FORGOT YOUR DETAILS?

Alliancnatura

Specialized center for therapeutic massage and healthy life

Health, harmony and longevity!

Alliance Nature Ltd.

Regain your energy, treat your senses to some luxury, take your time to achieve inner harmony, and greet the day with a smile!

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0Polar Medicine or Enery Structure of the Bodies

Разглеждането на предметите и телата в природата на този етап на развитие на науката все още е на физическо и материалистическо ниво.Тъй като "физичната" същност е най - добре изследваната част, логично е да предположим защо се говори на всякъде за физични закони, строеж на физическо тяло, физични структури и т.н.

Въпреки това, факта, че много процеси в природата не се подчиняват на познатите ни "физични"  закони, или не могат да бъдат обяснени с тях ни карат да се замислим дали това което знаем за природата и за нас като част от нея е правилно или достатъчно и дали заключенията които си правим на основата на тези познати закони са правилни?

About the Holistic Approach in Treatment

Запитвали ли сте се някога, защо хората не могат да се излекуват напълно? А може би и при вас има "нещо", което си го носите с години и си го подхранвате редовно с хапчета за да се чувствате "добре"?

 

Когато говорим за лечебен процес, трябва да вземем под внимание всички фактори които имат отношение към проблема на пациента(хранене, двигателен режим, обкръжаваща семейна или работна среда, емоционален фактор, генетична конституция на индивида).

 

Както се вижда комбинацията от тези фактори може да бъде сложна и разнообразна което ще доведе до различни изисквания в подхода към всеки пациент. За да можем правилно да се ориентираме и за да набавим възможно най обективна информация за пациента, на базата на която можем да изберем подходящ режим за лечение, трябва да се изпълнят няколко условия, които са от ключово значение за постигане на крайната цел:
Alliance Nature Ltd. – Specialized Centre for medicinal Massage and a Healthy Way of Life.
TOP