FORGOT YOUR DETAILS?

Алианц Натура

Специализиран център по лечебен масаж и здравословен живот

Здраве, хармония и дълголетие!

Алианц Натура ЕООД

Върнете своята енергия, подарете лукс на сетивата си, вземете своето време за постигане на вътрешна хармония и усмихнете деня си!

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0Полярна медицина или за енергийния строеж на телата

Разглеждането на предметите и телата в природата на този етап на развитие на науката все още е на физическо и материалистическо ниво.Тъй като "физичната" същност е най - добре изследваната част, логично е да предположим защо се говори на всякъде за физични закони, строеж на физическо тяло, физични структури и т.н.

Въпреки това, факта, че много процеси в природата не се подчиняват на познатите ни "физични"  закони, или не могат да бъдат обяснени с тях ни карат да се замислим дали това което знаем за природата и за нас като част от нея е правилно или достатъчно и дали заключенията които си правим на основата на тези познати закони са правилни?

За холистичния подход в лечението

Запитвали ли сте се някога, защо хората не могат да се излекуват напълно? А може би и при вас има "нещо", което си го носите с години и си го подхранвате редовно с хапчета за да се чувствате "добре"?

 

Когато говорим за лечебен процес, трябва да вземем под внимание всички фактори които имат отношение към проблема на пациента(хранене, двигателен режим, обкръжаваща семейна или работна среда, емоционален фактор, генетична конституция на индивида).

 

Както се вижда комбинацията от тези фактори може да бъде сложна и разнообразна което ще доведе до различни изисквания в подхода към всеки пациент. За да можем правилно да се ориентираме и за да набавим възможно най обективна информация за пациента, на базата на която можем да изберем подходящ режим за лечение, трябва да се изпълнят няколко условия, които са от ключово значение за постигане на крайната цел:
Алианц Натура ЕООД - Специализиран център по лечебен масаж и здравословен живот
TOP