ХАРМОНИЯ НА ЗДРАВЕТО

(Устройствата на изобретателя А.Ф. Панов за хармонизиране на пространството и защита от вредните енергийни влияния)

Развитието на нашата цивилизация доведе и до бурното развитие на техническите средства. Стотици и хиляди пъти са се увеличили електрическите енергопроводи, излъчвателните модули за всякакви електронни и радио сигнали, електромагнитното излъчване от битовата електротехника, телевизори, микровълнови печки, електрически инсталации от всякакъв тип, или „така наречените геопатогенни зони от изкуствен тип“.

Да не забравяме и за така наречените „натурални геопатогенни зони“, които опасват цялата Земя като мрежа и оказват патологично влияние върху всички живи организми живеещи върху тях или в техният обсег. Животните имат силно интуитивно усещане и ги отбягват, но хората са загубили тези качества. Всички тези фактори имат мощен негативен ефект върху енергетиката на човека и другите живи организми, и вече е доказано техния принос за драстичното увеличение на стреса, хроничните, дегенеративните и други тежки заболявания.

Отдалечаването на човека от природата е главоломно и изглежда невъзвратимо, а с това и нашите натурални способности и качества дадени ни от твореца.

Умишлено не се споменава за вредното и пагубно влияние на всички подобни системи върху живите организми защото печалбите от “прогреса“ са огромни!

Основни симптоми говорещи за вредното влияние на отрицателните енергетични въздействия върху човека са:

 • Умора
 • Чувство за дизкомфорт
 • Сънливост и безсъница
 • Чести главоболия, мигрени
 • Страх
 • Депресия
 • Недоволство от живота, от себе си, от обкръжението
 • Чести боледувания и слабост
 • Спазми в долните крайници
 • Студени крайници
 • Повишена електропроводимост(удряне на ток при допис с предмети)
 • Хронични и тежки заболявания
 • Патологични изменеия на тъканите(тумори, рак...)

Руските учени от десетилетия работят и изследват тези явления и са създали десетки уникални устройства които неутрализират вредното влияние на тези енергийни фактори и хармонизират пространствата, като по този начин се подобряват условията за хората и другите живи същества.

Устройствата на един от най- изтъкнатите учени в света - знаменитият изобретател А.Ф Панов, са израз на най-добрите постижения в тази област.

Изделията от неговата запатентова серия „Дизайн- Хармония“, от дълги години се използват за защита и подобряване живота на космонавтите в космическото пространство, и нямат аналог по качество от други автори!

Най- утвърдените на руският пазар продукти, които сега предлагаме и в България са:

 • ДЕЛОВИ ПАРТНЬОР“-подобрява бизнес връзките и отношенията с хората, персонална защита в радиус от 3-4м.
 • КАРТИЧКИТЕ „БИПИРАМИДА СЕВЕР“, „БИПИРАМИДА ЮГ“- неутрализация на геопатогенните зони(ГПЗ) върху които се намираме (работно място, пътуване...),компютри, др. Радиус на въздействие – 3м.
 • ОГЪН НА СВЕЩ“- фотография/пластина която неутрализира всички вредни енергии в помещението (радиус- 3м) и го хармонизира, възстановява биополето.Отлична при Фън-Шуй.
 • ХАРМОНИЯ НА ЦВЕТА“ – картичка с двойно хармонизиращо въздействие за лично ползване.
 • ЕКОН“, „ЕКОФОН“- перфектна защита от вредните излъчвания на компютрите и мобилните телефони, радиус на действие 1,5 -2 м.
 • ПИРАМИДА „БИГ 100“-неутрализира ГПЗ, усилва биополето на живите организми, неутрализира всички отрицателни енергийни излъчвания в радиус на 30м.
 • СТРУКТУРИЗАТОР/АКТИВАТОР ЗА ВОДА „РОСИНКА“- Променя структурата на течностите/водата в „идеална“ за усвояване от клетките, прави водата „лековита‘
 • БИОКОРЕКТОР ЩИТ“- персонална защита за всеки човек от чужди отрицателни енергийни въздействия, увеличава биополето и подобрява общото състояние.
 • АВТОПЛАСТИНА“- подобрява работата, устойчивоста и състоянието на автомобила и хората в него, намалява до 30% разхода на гориво(много ефективен за употребявани автомобили).

Всички изделия от запатентованата серия оказват положително информационно-енергетическо въздействие върху живите организми и човека.Подобряват условията за живот, хармонизират пространствата, защитават от въздействията на вредни полета.

Описаните устройства нямат срок на годност и могат да се ползват цял живот.Тези които са за персонално ползване не трябва да се преотстъпват на други хора след като веднъж са ползвани.

Очаквайте и други уникални изобретения на А.Ф.Панов за защита на вашите любимци и за вашето здраве.

За проверка на наличността на артикулите и за повече информация свържете се с нас.

Александър Фьодорович Панов

snimkaАлександър Фьодорович Панов има две висши образования. От 2001 година той е приет в Международната Академия  на авторите и научните  изобретения  за многогодишният си принос в развитието на изобретателската дейност. Количеството на  запатентованите му изобретения вече е тридесет и се увеличава с всяка година. Това е равносметка на упорита и постоянна работа, която изисква обширни знания  и умения за нестандартно мислене, анализиране  и синтезиране  на  фактите, способност да създаваш нови параметри  във вече известните научни направления.

На основата на  тези изобретения  са разработени редица  изделия, насочени към хармонизацията на пространството, изравняване на енерго - полевите структури на  живите  организми  и човека, за защита на живите  организми и човека от вредният  спектър на  геопатогенните  и  електромагнитни  излъчвания.

TOP